Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Adaptacja i remont pomieszczeń przedszkolnych Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu", w ramach projektu: Mistrz przedszkolak.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Adaptacja i remont pomieszczeń przedszkolnych Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu", w ramach projektu: Mistrz przedszkolak.

Termin składania ofert: 29.12.2016 r., do godziny 10.00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul. Ks. Ludwika Warneckiego 10, 83 – 136 Opalenie

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym oraz dokumentacja w załącznikach.