Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym: Prace rozbiórkowe i remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu”, w ramach projektu : Mistrz przedszkolak.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2017

OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: : Prace rozbiórkowe i remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych Zespołu Szkół  im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu” , w ramach projektu : Mistrz przedszkolak.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się cytowanej wyżej ustawy.

Zamówienie realizowane jest w procedurze wewnętrznej wynikającej z Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, funkcjonującym w Zespole Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu.

  1. Termin składania ofert: 09.01.2017 r., do godziny 10.00
  2. Miejsce składania ofert: sekretariat Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul. Ks. Ludwika Warneckiego 10, 83 – 136 Opalenie
  3. Forma składania ofert: pisemna lub elektroniczna
  4. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2017 r..
  5. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent musi spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – 100%

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w zakładce BIP pod nazwą  „Prace rozbiórkowe i remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych Zespołu Szkół  im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu” , w ramach projektu : Mistrz przedszkolak”.

 

Pobierz:

ROZTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA CENOWEGO:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół w Opaleniu
Data utworzenia:2017-01-03
Data publikacji:2017-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Markowski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Markowski
Liczba odwiedzin:902

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-09 15:11:34Krzysztof MarkowskiDodano informacje o rozstrzygnięciu rozeznania cenowegoOgłoszenie o rozeznaniu cenowym: Prace rozbiórkowe i remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu”, w ramach projektu : Mistrz przedszkolak.