Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne obejmujące prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli w ramach projektu: „Mistrz Przedszkolak”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2017

Nr sprawy : ZS/2242/4/2017
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

1.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego

ul. ks. Ludwika Warneckiego 10

83-136 Opalenie

tel./fax. 58 535 18 70

mail: zsopalenie@gniew.pl

www.bip.zsopalenie.pl

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy na podstawie art. 138  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi społeczne obejmujące prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli w ramach projektu: „Mistrz Przedszkolak”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

KOD CPV:

- 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

- 80410000-1 Różne usługi szkolne

- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie,  w dni robocze, w godzinach jego pracy ( pn. – pt.   8.00 – 15.00 )  w nieprzekraczającym terminie do dnia 10.02.2017 r. do godz. 10.00.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybierając najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Kryterium nr 1: cena brutto w zł   - waga 70%

- Kryterium nr 2: doświadczenie   - waga 30 %

 

Pobierz:

 

 

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Pobierz:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół w Opaleniu
Data utworzenia:2017-02-03
Data publikacji:2017-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Markowski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Markowski
Liczba odwiedzin:902

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-02-16 19:14:01Krzysztof MarkowskiDodano "Wynik postępowana przetargowego"Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne obejmujące prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli w ramach projektu: „Mistrz Przedszkolak”