OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego

ul. ks. Ludwika Warneckiego 10

83-136 Opalenie

tel./fax. 58 535 18 70

mail: zsopalenie@gniew.pl

www.bip.zsopalenie.pl

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy na podstawie art. 138 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi społeczne obejmujące prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Mistrz Przedszkolak”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

KOD CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie, w dni robocze, w godzinach jego pracy ( pn. – pt. 8.00 – 15.00 ) w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybierając najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Kryterium nr 1: cena brutto w zł - waga 70%

- Kryterium nr 2: doświadczenie - waga 30 %

 

Pobierz:

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Pobierz:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół w Opaleniu
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Markowski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Markowski
Liczba odwiedzin:814

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-02 11:35:59Krzysztof MarkowskiDodano: Protokół z postępowania, którego przedmiotem są usługi społeczneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE