Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym: Dowóz dzieci na dodatkowe zajęcia przedszkolne w ramach projektu „ Mistrz przedszkolak”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2017

 OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Dowóz dzieci na dodatkowe zajęcia przedszkolne w ramach projektu „ Mistrz przedszkolak”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się cytowanej wyżej ustawy.

Zamówienie realizowane jest w procedurze wewnętrznej wynikającej z Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, funkcjonującym w Zespole Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu.

1. Termin składania ofert: 02.03.2017 r., do godziny 10.00

2. Miejsce składania ofert: sekretariat Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul. Ks. Ludwika Warneckiego 10, 83 – 136 Opalenie

3. Forma składania ofert: pisemna lub elektroniczna

4. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2018 r..

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent musi spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Cena ofertowa – 70%

Doświadczenie oferenta w transporcie uczniów – 30%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta uzyskująca większą liczbę punktów.

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w zakładce BIP pod nazwą :

Dowóz dzieci na dodatkowe zajęcia przedszkolne w ramach projektu : Mistrz przedszkolak

 

Pobierz:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół w Opaleniu
Data utworzenia:2017-02-23
Data publikacji:2017-02-23
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Markowski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Markowski
Liczba odwiedzin:706