Rozeznanie cenowe na zakup, dostawę, zainstalowanie i podłączenie sprzętu IT oraz mobilnego systemu nagłośnieniowego w ramach projektu Mistrz Przedszkolak

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2017

OGŁOSZENIE O ROZEZNANIU CENOWYM

 NA ZAKUP, DOSTAWĘ, INSTALACJĘ SPRZĘTU IT ORAZ MOBILNEGO SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego

ul. ks. Ludwika Warneckiego 10

83-136 Opalenie

tel./fax. 58 535 18 70

mail  zsopalenie@gniew.pl

www.bip.zsopalenie.pl

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu IT oraz mobilnego systemu nagłośnieniowego w ramach projektu: „Mistrz Przedszkolak”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

KOD CPV:

30213100-6 Komputery przenośne

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie, w dni robocze, w godzinach jego pracy ( pn. – pt.   8.00 – 15.00 )  w nieprzekraczającym terminie do dnia 22.03.2017 r. do godz. 10.00.

 5. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybierając najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium – cena brutto 100%

Załączniki:

 Roztrzygnięcie rozeznania cenowego:

Wyniki rozeznania cenowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu
Data utworzenia:2017-03-14
Data publikacji:2017-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Narloch
Osoba wprowadzająca dokument:Mirosław Narloch
Liczba odwiedzin:902

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-23 18:19:41Mirosław NarlochZmiana treści.Rozeznanie cenowe na zakup, dostawę, zainstalowanie i podłączenie sprzętu IT oraz mobilnego systemu nagłośnieniowego w ramach projektu Mistrz Przedszkolak