Docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Opaleniu wraz z utwardzeniem terenu przy wejściu do budynku

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zaprasza do składania ofert na
wykonanie zamówienia pn. : „Docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Opaleniu wraz z
utwardzeniem terenu przy wejściu do budynku.”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o
wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się cytowanej wyżej ustawy.
Zamówienie realizowane jest w procedurze wewnętrznej wynikającej z Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, funkcjonującym w Zespole
Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu.

Czytaj dalej...

Pobierz: