Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

Religia

mgr Agnieszka Bogusz
mgr Bożena Watkowska
ks. Waldemar Opłatkowski

Język polski

mgr Ewa Gajewska
mgr Romana Ostrowska – Kumor
mgr Ewa Brodnicka
mgr Dorota Jakubowska
mgr Waleria Smużyńska
mgr Barbara Vogler

Język niemiecki

mgr Aneta Dąbrowska

Język angielski

mgr Daria Warych
mgr Agnieszka Kopp Ostrowska
mgr Tetyana Smirnova

Matematyka

mgr Joanna Hofman
mgr Gabriela Łopatowska
mgr Anna Dominikowska

Historia

mgr Mirosław Narloch
mgr Dorota Jakubowska
mgr Małgorzata Kotowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Mirosław Narloch

Geografia

mgr Tomasz Gładkowski

Biologia

mgr Jacek Bieniek

Chemia

dr Marta Wasielewska

Przyroda

mgr Ewa Karsińska
mgr Anna Cichewicz
mgr inż. Krzysztof Markowski

Fizyka

mgr Anna Dominikowska

Technika

mgr Katarzyna Zander
mgr Agnieszka Bogusz

Informatyka i zajęcia komputerowe

mgr Joanna Hofman
mgr inż. Krzysztof Markowski
mgr Katarzyna Zander
mgr Agnieszka Bogusz

Plastyka

mgr Katarzyna Firyn
mgr Małgorzata Orzendowska

Muzyka

mgr Katarzyna Firyn

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Wiesław Pepliński

Wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Cejer
mgr Aneta Dąbrowska
mgr Bartosz Zabrocki
mgr Wioleta Rocławska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Karsińska
mgr Katarzyna Firyn
mgr Małgorzata Kotowska
mgr Anna Cichewicz
mgr Małgorzata Orzendowska
mgr Gabriela Łopatowska
mgr Beata Bieniek
mgr Waleria Smużyńska
mgr Ewa Brodnicka

Klasa „0”

mgr Marta Bartoszewska
mgr Dorota Małolepsza

Przedszkole

mgr Malwina Jankowska – Dejna
mgr Barbara Vogler

Świetlica szkolna

mgr Wioleta Rocławska

Pedagog

mgr Renata Nawrocka – Gimnazjum
mgr Justyna Megger – Szkoła Podstawowa

Terapia pedagogiczna

mgr Renata Nawrocka
mgr Justyna Megger
mgr Anna Cichewicz
mgr Marta Bartoszewska

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Krzysztof Markowski

Bibliotekarz

mgr Justyna Megger
mgr Waleria Smużyńska